Головна
Реєстрація підприємств
Бухгалтерські послуги
Банкрутство, ліквідація
Ліцензування
Дозволи
Представництво в судах
Незалежна оцінка
Інтелектуальне право
Реєстрація майнових прав
Послуги для іноземців
Аналітика
Наші клієнти
Головна

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ЗМІНА КВЕД В ДОВІДЦІ ЄДРПОУ (СТАТИСТИКА) - ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ТОВ «Аутсорсінг груп» - успішне рішення для успішного бізнесу.

ТОВ «Аутсорсінг груп» - компанія, яка професійно надає юридичні, бухгалтерські послуги, та проводить незалежну оцінку майна.

Актуальні послуги:

Швидка реєстрація ТОВ

Припинення ФОП

Переоформлення ліцензії

Отримання ліцензії на будівництво

Отримання ліцензії на радіочастотний ресурс

Отримання ліцензії на телекомунікації

Отримання ліцензії на заготівлю вторсировини

Реєстрація бази персональних даних

Представництво в суді

Бухгалтерське обслуговуванняРеєстрація, бухгалтерія Ліцензування, оцінка, представництво в судах
тел: 044 331-9710
тел: 044 331-9735
тел: 050 806-3497
тел: 067 526-0921
Київ
вул. Солом`янська б.3 офіс 807
e-mail: info@busout.kiev.ua
Русский Украинский

Інтернет-провайдер (реєстрація в реєстрі операторів і провайдерів)

Перший крок господарюючого суб'єкта до діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій.

Законодавство

Закон України «Про телекомунікації»;

Закон України «Про радіочастотний ресурс України»;

Рішення НКРЗ «Про ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»;

Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Послуги доступу до Інтернет - один з популярних в наш час видів діяльності регламентується чинним законодавством, зокрема Розділу № 7 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Послуга доступу до Інтернет - не ліцензований вид діяльності.

Згідно Закону України «Про телекомунікації» існують оператори і провайдери зв'язку - суб'єкти ринку телекомунікацій:

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, та надання в користування каналів електрозв'язку (не зобов'язаний отримувати ліцензію, і може надавати послуги доступу до Інтернет);

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж (зобов'язаний отримати ліцензію).

Згідно діючих нормативно-правових актів суб'єкт господарювання зобов'язаний одержати ліцензію на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж у випадку бажання бути оператором телекомунікацій. Провайдер хоч і може обійтися без ліцензії, в той же час зобов'язаний укласти договір на обслуговування мережі з оператором телекомунікацій, який має ліцензію на обслуговування мережі в тому ж населеному пункті, в якому надає послуги провайдер.

Провайдер телекомунікацій має право на:

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;

встановлення тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до Закону;

скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення кінцевого обладнання споживача, якщо вона не має виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному цими правилами;

відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;

припинення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до Закону і в порядку, встановленому ЦОВЗ та узгодженому з НКРЗ;

установку телекомунікаційного обладнання в приміщеннях, що належать їм на правах найму, з дозволу власника приміщення;

інші права, передбачені законодавством України та договорами про надання телекомунікаційних послуг.

мають право на підключення засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користування відповідно до законодавства.

Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом.

Провайдер телекомунікацій зобов'язаний:

надавати телекомунікаційні послуги з затвердженими показниками якості;

надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також щодо телекомунікаційних послуг, які він надає;

вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, які надаються споживачу;

забезпечувати правильність застосування тарифів;

зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом;

не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій;

своєчасно надавати ЦОВЗ та НКРЗ звіти та інформацію відповідно до закону;

оприлюднити тарифи на телекомунікаційні послуги, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;

попереджати споживачів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих послуг;

на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;

виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

Покрокова орієнтовна інструкція отримання дозвільної документації для оператора (інтернет-провайдера).

Обов'язково, для надання послуг доступу в мережу Інтернет:

Обов'язково при наявності відповідного виду діяльності:

  • Отримання ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мережі.
  • Отримання ліцензії на використання радіочастот (включаючи одержання Висновку електромагнітної сумісності та Дозвіл на експлуатацію РЕЗ)
  • Отримання ліцензії на кабельне телебачення в аналоговому, цифровому або IP TV форматі.

Обов'язково при наявності своєї мережі або будівництві телекомунікаційної мережі:

  • Ліцензія на будівельну діяльність, власна або договір на підрядні роботи.
  • Дозвіл з охорони праці, або декларація відповідності з охорони праці.
  • Підготовка робочого проекту мережі з підписом сертифікованого проектувальника, включаючи його подальший авторський нагляд.
  • Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.
  • Договори з балансоутримувачем опор (стовпів), або колодязів зв'язку, а також з балансоутримувачем багатоквартирних будинків, де буде проводитися підключення абонентів.
  • Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації. (Об'єкт будівництва в даному випадку - згідно ст. 4 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» - лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, до якого відносяться транспортні телекомунікаційні мережі).

Аутсорсинг Групп © Все права защищены.