Головна
Реєстрація підприємств
Бухгалтерські послуги
Банкрутство, ліквідація
Ліцензування
Дозволи
Представництво в судах
Незалежна оцінка
Інтелектуальне право
Реєстрація майнових прав
Послуги для іноземців
Аналітика
Наші клієнти
Головна

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ЗМІНА КВЕД В ДОВІДЦІ ЄДРПОУ (СТАТИСТИКА) - ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ТОВ «Аутсорсінг груп» - успішне рішення для успішного бізнесу.

ТОВ «Аутсорсінг груп» - компанія, яка професійно надає юридичні, бухгалтерські послуги, та проводить незалежну оцінку майна.

Актуальні послуги:

Швидка реєстрація ТОВ

Припинення ФОП

Переоформлення ліцензії

Отримання ліцензії на будівництво

Отримання ліцензії на радіочастотний ресурс

Отримання ліцензії на телекомунікації

Отримання ліцензії на заготівлю вторсировини

Реєстрація бази персональних даних

Представництво в суді

Бухгалтерське обслуговуванняРеєстрація, бухгалтерія Ліцензування, оцінка, представництво в судах
тел: 044 331-9710
тел: 044 331-9735
тел: 050 806-3497
тел: 067 526-0921
Київ
вул. Солом`янська б.3 офіс 807
e-mail: info@busout.kiev.ua
Русский Украинский

Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів


Дозвіл на поводження з отруйними речовинами, продуктами біотехнологій та іншими біологічними агентами дає право на визначеній дозволом території та у визначений термін проводити операції з зазначеними у дозволі речовинами.
Дозвіл може бути отриманий на кожний вид діяльності окремо або на суміжні види, наприклад:
- транспортування/зберігання;
- зберігання/використання;
- виробництво/зберігання;
- зберігання/утилізація/захоронення/знищення.

Дозвіл на поводження з отруйними речовинами та продуктами біотехнологій може бути отримано не більше ніж на три роки. А для транспортування отруйних речовин на строк дії контракту, але не більше ніж на два роки.
Дозвіл видається на поводження з однією окремою отруйною речовиною. Для поводження з декількома отруйними речовинами потрібно отримувати таку ж кількість дозволів.

  • Базова вартість юридичних послуг: 5000 грн.
  • Додаткові платежі: за експертизу документів і матеріалів експертною установою.
  • Базові строки отримання дозволу: 60 робочих днів.

Вихідні документи і інформація для отримання дозволу на виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин:
Ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності (ліцензія на поводження з небезпечними речовинами, тощо);
Виписка/ Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
Довідка з управління статистики;
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;
Витяг із статуту щодо мети та предмету діяльності;
Гарантійний лист щодо сплати за здійснення експертизи матеріалів (документів) експертною установою;
Позитивні експертні висновки, погодження МОЗ, МВС, Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці;
Документи щодо інформації про речовину (країна походження, дата виготовлення, виробник);
Відомості щодо якості речовини ( сертифікат якості, паспорт якості, сертифікат аналізу тощо), кількості речовини;
Сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації небезпечного фактора та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
Свідоцтво про реєстрацію лікарських форм вакцин, амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів;
Посвідчення про державну реєстрацію пестициду;
Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах поводження з отруйними речовинами та продуктами біотехнологій.

Для одержання дозволу на транспортування (перевезення) отруйних речовин додатково потрібно:
Договір з автопідприємством та свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення або договір з Укрзалізницею;
Аварійна картка або лист даних безпеки з інформацією щодо заходів з ліквідації аварійних ситуацій під час перевезень;
Експертний висновок щодо визначення коду УКТ ЗЕД;
Договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів для довкілля та здоров'я людини;
Погодження Департаменту ДАІ МВС України щодо перевезення отруйної речовини або продукту біотехнології автомобільним транспортом (при наявності свідоцтв про допуск водія та транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу конкретного класу небезпеки, аварійних карток системи інформації про небезпеку, для вітчизняних перевізників - Технічних умов безпечного перевезення небезпечних речовин, узгоджених з Державтоінспекцією МВС України);
Погодження Мінтрансу щодо надання транспортних послуг з перевезення, щодо виду та оренди транспортного засобу для транспортування отруйної речовини або продукту біотехнології залізничним, морським / річковим, авіаційним транспортом (за наявності сертифікатів відповідності на упаковку (тару), контейнери, цистерни тощо, копій свідоцтв про завантаження контейнера та про проходження спеціальних навчань);
Дозволи щодо поводження з отруйною речовиною або продуктом біотехнології, виданих заявнику, безпосередньому споживачеві чи посереднику.

Процедура отримання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів:
Консультування клієнта щодо порядку отримання дозволу;
Підготовка та оформлення необхідних документів;
Проходження експертизи документів та матеріалів для отримання дозволу;
Отримання дозволу та передача його клієнту.


ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Отруйні речовини - це небезпечні хімічні речовини та сполуки індивідуальні за своїм складом, суміші хімічних речовин та сполук, продукти їх розкладу та розпаду, які за сукупністю притаманних їм властивостей створюють або можуть створити небезпеку для довкілля, тварин та здоров'я людей, що може привести до загибелі об'єктів довкілля, тварин та людей, і, які потребують спеціальних методів, умов і засобів поводження з ними.

Операції поводження - використання, зберігання, транспортування, виробництво, захоронення, знищення або утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Використання - застосування отруйних речовин або продуктів біотехнології за їх прямим призначенням.
Зберігання - розміщення або тимчасове перебування отруйних речовин або продуктів біотехнології у спеціально відведених місцях чи на об'єктах з метою їх подальшого використання за прямим призначенням, у тому числі з метою подальшої їх реалізації або утилізації.
Транспортування (перевезення) - переміщення отруйних речовин або продуктів біотехнології від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.
Виробництво - технологічний процес або окрема його стадія, кінцевим результатом яких є безпосереднє промислове одержання отруйних речовин або продуктів біотехнології.
Захоронення - остаточне розміщення отруйних речовин або продуктів біотехнології у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб не допустити шкідливого впливу даних речовин на довкілля, здоров'я людини та перевищення встановлених нормативів.
Знищення - фізико-хімічна чи біологічна деструкція або руйнування отруйних речовин або продуктів біотехнології без використання продуктів їх деструкції або руйнування, корисного ефекту.
Утилізація - використання отруйних речовин або продуктів біотехнології як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Дозвіл не повинні отримувати установи Національної академії наук та Академії медичних наук України, Міністерство освіти України, наукові та спеціалізовані установи Мінприроди України, МОЗ, інші міністерства і організації, які використовують, виробляють, зберігають отруйні речовини та продукти біотехнології з некомерційною метою для науково-дослідних, контрольно-аналітичних робіт, в учбовому процесі, для ідентифікації невизначених речовин і препаратів за винятком хімічних речовин, визначених Особливим переліком отруйних речовин, на які в обов'язковому порядку повинні отримати дозвіл.

Дозвіл не повинні отримувати медичні та ветеринарні установи (лікарні, аптеки, аптечні пункти та кіоски), що здійснюють роздрібну торгівлю антибіотиками через аптечну мережу.
Дозвіл не повинні отримувати при поводженні з радіоактивними матеріалами та препаратами, відходами, фармацевтичними препаратами, у тому числі ліками для людей та ветеринарними засобами, хімічними речовинами, які використовуються як харчові добавки.

Аутсорсинг Групп © Все права защищены.